OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNET STRANICE RUAH

I. UVODNE ODREDBE

1. Ovi Opći uvjeti odnose se na uslugu prodaje proizvoda koju pruža Ruah, obrt za trgovinu i kreativne usluge, sa sjedištem Hrvatskoj, u Zagrebu, Ilica 71, upisan u Registar obrtnika, OIB 65493664676 (u daljnjem tekstu Prodavatelj), putem svoje internetske stranice www.Ruah.hr (dalje u tekstu: Stranica). Žiro račun otvoren je kod: Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9223600001103044011

Ruah brand i Ruah web shop u vlasništvu su Ruah, obrt za trgovinu i kreativne usluge, vl. Josip Karamatić.

2. Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede za registrirane i za neregistrirane korisnike.

3. Ovi Opći uvjeti pružanja usluge prodaje definiraju temeljna prava i obveze Prodavatelja i Korisnika internet trgovine.

4. Smatra se da je pristupanje stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom potvrde kupnje to i potvrđuje. Prihvaćanje ovih Općih uvjeta osnovni je preduvjet za pružanje usluge, te se stoga prije predaje narudžbe Korisnik dužan upoznati s Općim uvjetima pružanja usluge i potvrditi da su mu isti uvjeti razumljivi, te se obvezati iste poštivati.

5. Ruah, obrt za trgovinu i kreativne usluge, zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja i korištenja stranica Ruah web shop u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave, o čemu će korisnik biti obaviješten e-mailom.

6. Ruah, obrt za trgovinu i kreativne usluge, u potpunosti se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internet stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice.

II. TEMELJNI POJMOVI

7. U ovim Općim uvjetima niže navedeni pojmovi, u slučajevima kada iz konteksta ne proizlazi drugačije, imaju niže navedeno značenje:

Opći uvjeti su Opći uvjeti pružanja usluge prodaje proizvoda internet trgovine koji su na snazi.

Korisnik je svaka osoba, pravna ili fizička, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik je svaka potpuno poslovno sposobna osoba, pravna ili fizička, koja se registrirala za korištenje usluge na internet stranici www.Ruah.hr.

Zlouporaba stranice je svaka uporaba, koja nije u skladu s ovim Općim uvjetima ili uporaba bez namjere za predaju narudžbe ili zlouporaba za vlastitu korist ili korist trećih osoba, bez obzira je li nastala šteta Pružatelju usluga. Zlouporabom se smatra i povreda autorskih prava.

Proizvod je proizvod koji znači ispunjenje narudžbe korisnika, a za koji je korisnik dužan platiti cijenu navedenu na stranici tog proizvoda.

Cijene – sve cijene na ovim stranicama izražene su u eurima i kunama. Sve cijene prikazane na internet stranici mogu biti promijenjene bez prethodne najave.

Ponuda i cijene za specijalne akcije i popuste vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha.

Ruah  nastoji da informacije o artiklima budu točne i ažurne, te se ograđuje od mogućih pogrešaka u objavljenim informacijama. Sve informacije objavljene na web stranici su okvirne (primjer: opisi proizvoda, specifikacije, fotografije i slično). Slike mogu biti simbolične i ne odražavati uvijek u potpunosti stvarne činjenice. 

III. POSTUPAK NARUŽBE

8. Svaki korisnik (neregistrirani – gost ili registrirani) može kupovati proizvode iz ponude Ruah prikazane na Ruah web shop www.Ruah.hr

9. Prilikom kupnje važeće su cijene koje su vrijedile u trenutku potvrđivanja narudžbe. Cijene na internet trgovini Prodavatelj može mijenjati bez prethodne najave.

10. Korisnik predaje narudžbu za isporuku proizvoda putem internetske stranice www.Ruah.hr

11. Prodavatelj će dostaviti korisniku potvrdu o zaprimanju narudžbe, putem e-mail adrese koju je korisnik naznačio prilikom izrade narudžbe. U tom e-mailu će stajati podaci o plaćanju (broj računa na koji je korisnik dužan uplatiti novac).

12. Prodavatelj će, nakon što uplata bude vidljiva na njegovom računu, isporučiti Korisniku naručeni proizvod, i to u roku od 2-5 radnih dana od dana kada je uplata bila vidljiva.

13. Prodavatelj također može odbiti ugovor u slučaju da se utvrdi da u takvim uvjetima ne može biti izveden. Prethodno će Korisnik o tome biti obaviješten uz navedene razloge odbacivanja ugovora, naravno, ako je to moguće.

 IV. PLAĆANJE

14. Prodavatelj izdaje račun na trajnom mediju i obavještava Korisnika o mogućnosti odustajanja od kupnje i o načinu na koji kupac može vratiti proizvod.

15. Korisnik može robu naručenu preko internet trgovine www.Ruah.hr platiti uplatom na račun (predračun). Proizvode možete platiti putem bilo kojeg on-line bankarstva ili putem uplatnice u banci ili pošti. Nakon zaprimljene narudžbe Korisnik će primiti e-mail na e-mail adresu koju je prethodno naveo, zajedno sa svim potrebnim informacijama oko plaćanja ili prijenosa.

 V. DOSTAVA

16. Ruah nastoji na najbrži mogući način isporučiti naručene proizvode. Većinu narudžbi primljenih do 12:00h, ukoliko su proizvodi na zalihi, pokušat će poslati u istom radnom danu, osim vikendom i praznicima.

17. Narudžbe, ukoliko su proizvodi na zalihi, dostavljene od ponedjeljka do petka do 12:00 h biti će poslane isti radni dan ili najkasnije tokom sljedećeg radnog dana, tako da prispijeće pošiljke na adresu korisnik može očekivati u roku od 2-5 radnih dana.

18. U slučaju narudžbe proizvoda koji se zbog nepredvidivih razloga ne može otpremiti u obećano vrijeme, Korisnik će biti obaviješten o novom datumu isporuke putem e-maila. U slučaju nemogućnosti isporuke, Ruah će kontaktirati Korisnika i dogovoriti novi rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje narudžbe uz povrat uplaćenih sredstava korisniku. 

19. Dostava se obavlja u suradnji s:

    Hrvatska pošta – Paket24

20. Dostava se vrši i van granica Republike Hrvatske.

21. Naručene proizvode moguće je preuzeti i osobno u radionici. Ovu opciju preuzimanja Korisnici trebaju prethodno najaviti slanjem e-maila na e-mail adresu ruah@ruah.hr., uz uvjet da je narudžba plaćena putem žiro-računa. U slučaju osobnog preuzimanja omogućeno je plaćanje pouzećem.

22. Cijena dostave su sljedeće:

    – Dostavna služb.hrvatska pošta – 5,00 EUR ukoliko Korisnik živi Hrvatskoj

23. Za narudžbe unutar Hrvatske u iznosu višem od 65 EUR dostava je besplatna.

24. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljke identificirati se djelatniku dostavne službe pregledati pošiljku, te u slučaju ispravnosti pošiljke potpisati dostavnicu čime potvrđuje primitak pošiljke. U slučaju vidljivih oštećenja, Korisnik ih je dužan prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

Ukoliko Korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te to javiti Prodavatelju  putem e-maila www.ruah.hr s razlogom odbijanja pošiljke i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca.

25. Ruah odriče se bilo kakve odgovornosti koje mogu nastati od trenutka uručenja pošiljke dostavnoj službi do trenutka isporuke Korisniku.

VI. OTKAZIVANJE NARUDŽBE

26. Narudžbe napravljene na internet stranici www.ruah.hr Korisnik može otkazati bez dodatnih troškova i navođenja razloga otkazivanja, sve do trenutka slanja robe.

27. Obavijest o otkazivanju moguća je samo putem e-maila: ruah@ruah.hr. U e-mail poruci Korisnik je obvezan navesti sljedeće informacije:

     – Naslov poruke: Otkazivanje narudžbe

     – Sadržaj poruke: a) naziv korisnika, b) adresa korisnika, c) broj narudžbe

VII. VRAĆANJE ROBE

28. Korisnik može odustati od ugovora u roku od 14 dana nakon primitka naručene robe bez obveze navođenja razloga za svoju odluku. Povratak naručenog proizvoda u roku od 14 dana od primitka smatra se kao otkazivanje ugovora. Jedini trošak Korisnika u vezi otkazivanja ugovora su izravni troškovi povrata robe. Ista se mora vratiti Prodavatelju najkasnije 14 dana od dana obavijesti o povratu. Ako Korisnik odustane od ugovora, Prodavatelj mu je dužan vratiti sav uplaćeni novac. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena i to u roku od 14 dana nakon primitka vraćenog proizvoda. Prodavatelj može izvršiti povrat novca i prije nego mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Korisnik dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, pod uvjetom da o tome obavijesti Prodavatelja, no to je dobra volja Prodavatelja.

29. Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Ruah o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana od dana primitka pošiljke i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na adresu ruah@ruah.hr u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona.

30. Korisnik vraća proizvod preporučenom poštom, zajedno s računom u roku od 14 dana od dana obavijesti o povlačenju na adresu Prodavatelja Ilica 71, Zagreb.hrvatska.

31. Smatra se da je Korisnik izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Ruah.

32. Sve troškovi vezani uz povrat robe, a vezane uz iskorištavanje svog prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, plaća Korisnik. Korisnik bi trebao vratiti proizvod neoštećen, u istoj količini i u izvornom neoštećenom pakiranju. Prodavatelj nije odgovoran za trošak koji je nastao izvan Općih uvjeta ugovora.

33. Ruah mora izvršiti povrat plaćenog služeći se istim sredstvom plaćanja kojim se koristio Korisnik prilikom plaćanja, osim ako Korisnik izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Korisnik ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

34. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

    – Ugovor Ruah u potpunosti ispunila, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Korisnika te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen

    – Predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Ruah, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Korisnika na jednostrani raskid ugovora

    – Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Korisnika ili koja je jasno prilagođena Korisniku

35. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Korisnik nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Ruah nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

36. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Korisniku bez odgađanja, elektroničkom poštom.

VIII. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

37. Ruah, obrt za trgovinu i kreativne usluge, odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400.-422).

38. Ruah odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Korisnika, bez obzira je li mu to bilo poznato. Ruah odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Korisnika ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

39. Materijalni nedostatak postoji:

    – ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

    – ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Korisnik nabavlja, a koja je bila poznata Ruah ili mu je morala biti poznata

    – ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

    – kad je Ruah predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti

    – ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Korisnik mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Ruah, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)

    – ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji

40. Ako je Korisnik na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Ruah nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Korisnika da sklopi ugovor. Ruah ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Korisniku ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Ruah odgovara i za nedostatke koje je Korisnik mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

IZVADAK IZ ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA:

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Članak 403.

(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Skriveni nedostaci

Članak 404.

(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

(2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

(3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.

(4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Rokovi u slučaju popravka, zamjene i sl.

Članak 405.

Kad je zbog nekog nedostatka došlo do popravka stvari, isporuke druge stvari, zamjene dijelova i slično, rokovi iz prethodna dva članka počinju teći od predaje popravljene stvari, izvršene zamjene dijelova i slično.

Obavijest o nedostatku

Članak 406.

(1) U obavijesti o nedostatku stvari kupac nije dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavatelja da pregleda stvar, osim ako se radi o trgovačkom ugovoru.

(2) Ako obavijest o nedostatku koju je kupac pravodobno poslao prodavatelju preporučenim pismom, brzojavom, telefaksom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopće ne stigne prodavatelju, smatra se da je kupac ispunio svoju obvezu da obavijesti prodavatelja.

Značenje činjenice da je prodavatelj znao za nedostatak

Članak 407.

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije ispunio svoju obvezu da stvar pregleda bez odgađanja, ili obvezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o postojanju nedostatka, a i kad se nedostatak pokazao tek nakon proteka dvije godine, odnosno kod trgovačkih ugovora šest mjeseci od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Ograničenje i isključenje odgovornosti za materijalne nedostatke

Članak 408.

(1) Ugovaratelji mogu ograničiti ili sasvim isključiti prodavateljevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari.

(2) Odredba ugovora o ograničenju ili isključenju odgovornosti za nedostatke stvari ništetna je ako je nedostatak bio poznat prodavatelju, a on o njemu nije obavijestio kupca, a i onda kad je prodavatelj nametnuo tu odredbu koristeći se svojim monopolskim položajem te ako se radi o potrošačkom ugovoru.

(3) Kupac koji se odrekao prava na raskid ugovora zbog nedostatka stvari zadržava ostala prava zbog tih nedostataka.

Prisilna javna prodaja

Članak 409.

Odgovornost za materijalne nedostatke isključena je kod prisilne javne prodaje.

Prava kupca

Članak 410.

(1) Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po svom izboru:

zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,

zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,

zahtijevati sniženje cijene,

izjaviti da raskida ugovor.

(2) U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.

(3) Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

(4) Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.

Neispunjenje ugovora u razumnom roku

Članak 411.

Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.

Kad kupac može raskinuti ugovor

Članak 412.

(1) Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

(2) Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

(3) Ako bi način uklanjanja nedostatka, odnosno predaja druge stvari bez nedostatka imao za posljedicu znatne neugodnosti za kupca, on ima pravo raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

Očuvanje ostalih prava

Članak 418.

Kupac koji je zbog nemogućnosti da vrati stvar ili da je vrati u stanju u kojem ju je primio izgubio pravo da raskine ugovor, zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka.

Učinci raskida zbog nedostatka

Članak 419.

(1) Raskid ugovora zbog nedostatka stvari ima isti učinak kao i raskid dvostrano obveznih ugovora zbog neispunjenja.

(2) Kupac duguje prodavatelju naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće vratiti je cijelu ili njezin jedan dio, a ugovor je ipak raskinut.

Sniženje cijene

Članak 420.

Cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom, u vrijeme sklapanja ugovora.

 IX. SIGURNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

41. Prodavatelj pruža sva potrebna tehnološka i organizacijska rješenja za potpunu sigurnost vaše kupnje. Sigurna kupnja jamči poštivanje svih važećih zakonskih propisa i preporuka iz udruga za zaštitu potrošača

42. Zaštita osobnih podataka regulirana je Zakonom o zaštiti osobnih podataka – Obvezujemo se da ćemo vaše podatke prikupljene putem internet stranice www.Ruah.hr u potpunosti ostati hranjen, zaštićen i obrađen sa Ruah, obrt za trgovinu i kreativne usluge. Vaše osobne podatke prikupljamo i koristimo u svrhu obrade narudžbe, slanje promotivnih materijala, za unaprjeđenje odnosa s korisnicima. Registracijom na našim internet stranicama dajete Vašu suglasnost za obradu Vaših podataka u navedene svrhe. Registrirani korisnik je suglasan da mu se Ruah, obrt za trgovinu i kreativne usluge, može obraćati pismenim putem, telefonski ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi. U svakom trenutku registrirani korisnik ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka, a ukoliko više ne želi primati naše newslettere ili promocijske ponude dovoljna je pismena obavijest.

Ruah, obrt za trgovinu i kreativne usluge, se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima registriranih korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Ruah, obrt za trgovinu i kreativne usluge, i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Preporučamo Vam:

    – Dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na ww.Ruah.hr prilikom izbora proizvoda,

    – Ne preuzimajte proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom

    – Prilikom preuzimanja pregledajte proizvod i ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili skladištenja) što prije nas obavijestite i vratite proizvod bez da ste ga koristili

    – Ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga i ako niste zadovoljni možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti

Kako bi ostvarili pravo na reklamaciju, obavezno je uz kupljeni proizvod priložiti račun za isti.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.